Nahea ia patu i te hoê tahua itenati i muri a'e i te hooraa i te i'oa o te ô?

You are currently viewing How to Build a Website after Buying a Domain Name?

E rave rahi paha o ratou e ti'aturi nei e, e ti'a ia outou ia tarahu i te hoê taata faaha'u tahua itenati no te patu i te hoê tahua itenati, tera râ, ua nava'i te haereraa i mua o te mau rave'a apî i teie mahana, e nehenehe ta outou iho e rave i te reira ma te ore e ite i te pae no te faatereraa i te matini.

Titauhia te hoê tahua itenati maitai no te hamani i te hoê tahua itenati ia au i to oe hinaaro. E mea ohie roa te mau taahiraa. Te faataa nei au i te hoê arata'i no te rave'a maitai roa no te faaafaro i to oe fifi ia hamani i te hoê tahua itenati hope roa.

I muri iho i to outou hooraa mai i te i'oa o te area, titauhia ia outou te hoê faanahoraa ha'umana(faaîtîtîraa) na. Te hoê vahi no te faaî i te taata e haaputu ra i te mea e vai ra i ni'a i ta outou tahua itenati. Te piti o te, No te hamani i te hoê tahua itenati, e hinaaro oe i te hoê taata patu tahua itenati. I te hopea ra, te tahi mana'o taa ê.

Moni paturaa tahua itenati

Na mua'tu râ i te reira, e hinaaro paha outou ia ite i te moni no te patu i te hoê tahua itenati hi'oraa maitai. Te pahonoraa, tei te huru ïa o te tahua itenati ta outou e hinaaro. E haamata te hoê tahua itenati na'ina'i no te ohipa putu faufaa e e mea iti a'e te moni i te $100 i te mau matahiti atoa e e rave rahi tauatini tara i te matahiti e te mau titauraa aravihi roa.

Te parau nei matou i ta matou mau hoani ia haamata i te hoê tahua itenati e te hoê faahoturaa moni na'ina'i a tupu ai outou i roto i ta outou taiete, e nehenehe ta outou e tuu i te tahi atu mau rave'a.

Feia hamani i te tahua Itenati tuiroo

Te vai ra e rave rahi taata hamani tahua itenati e mea papû roa e, e tauturu te reira ia oe ia haamau i te hoê tahua itenati hi'oraa ohipa. I raro nei ua tapura au i te mau mea maitai roa a'e no outou.

 • WordPress.org
 • Web.com
 • Fare hooraa
 • Wix
 • Weebly
 • Te ta'o mo'eraa i ni'
 • Taata tu'a patu i te tahua Itenati moemoea
 • Na HostGator
 • Huru apî Domain.com
 • Tamoni ore
 • WordPress.com
 • E iriti i te tahua Itenati GoIng

E rave rahi o teie mau tahua itenati o te fana'o nei i te paturaa i te hoê tahua itenati na roto i te hutiraa e te topata ohie. Te ohipa hopea, e ti'a ïa ia outou ia tu'ati i ta outou titauraa e ta outou mau opuaraa i te vahi ta ratou e opere nei.

E nehenehe ta outou e fana'o i ta ratou mau faanahoraa tamataraa ti'amâ, e mai te mea e, e tano te reira ia outou, e ti'a ïa ia outou ia haere na roto i te raveraa i ta ratou faanahoraa hoo i te ava'e e aore râ i te matahiti.

E ti'a ia outou ia tape'a i to outou tupuraa i ni'a i te ohipa matamua, na roto i te tereraa o te tau– E nehenehe anei ta outou e faarahi atu â i te tahi atu mau faananearaa, e faati'a râ te reira ia outou ia faananea i te mau mea e hinaarohia e outou, e mea paturuhia te reira e te hoê hoani e tae noa'tu i te mau rave'a na ni'a i te mau hoho'a. E faati'a anei te reira ia outou ia hee atu i te haamaramaramaraa mai te hoê faanahoraa i te tahi atu faanahoraa ma te ore e mo'e?

I roto i te mau tahua itenati atoa tei faahitihia i ni'a nei, e mea au a'e na tatou iho i te hoê faanahoraa no te ha'uha'i i te taata iho. E iritihia te rave'a no te tahua itenati WordPress, ti'amâ, e e tae mai e rave rahi tauatini hoho'a e te mau vahi tei patu-a'ena-hia. E’e mea faahiahia mau.

Hau atu i te 41 % e faaohipa te feia e faaohipa ra i te Itenati i te faanahoraa WordPress. E faaineine tamau noa matou i te huiraatiro’te mau tahua itenati i roto WordPress. E mea ohie roa ia faaohie e fatata i te tu'ati i ni'a i te tahi atu mau mauhaa no te toru.

No roto mai i te hi'oraa SEO, ua ite tatou e rave rahi mau hi'oraa o te faataa nei e, aore roa hoê taata e nehenehe e papa'i i te WordPress. Ang SEO ay tungkol sa pagkakaroon ng tungkol sa pag-uudyon tulad ni Google Bing etc. E mea na roto i te ohieraa te paraparau. E tauturu te mau rave'a SO ia Google e ia vetahi ê ia maramarama i ta oe mau mea e vai ra. Te faatanoraa o te matini, o te faana'o-maitai-raa ïa i ta oe mau mea e vai ra mai te au i te ti'araa matamua. Taa ê atu i te reira, te mau ohipa i te pae no te faatereraa i te matini. E nehenehe ta outou e ite e rave rahi tauatini video i ni'a i te Itenati no te tatara i ta outou uiraa no ni'a i te wordPress na roto i te tahi atu mau taime.

Hamani i te hoê tahua itenati ma te i'oa o te area

E mea arearea i te mau taime atoa te paturaa i te hoê tahua itenati. Mai te mea e, e faaruru outou i te mau fifi a hamani ai outou i te hoê tahua itenati, e nehenehe ta outou e haere i ni'a i te api no te farerei ia matou no te haaparare i te rata uira.

E mata na tatou i te haamata’.

Haamauraa i te vahi e tae noa'tu i te ha'utiraa

E hape pinepine te faaohiparaa i te hape na roto i te ma'itiraa i te hoê rave'a haapa'o ore. Maitai roa, mauruuru no te haamaitairaa tei ô nei outou e o matou nei. Ua riro te WordPress ei hoê faanahoraa tei faataa e rave rahi tauatini hoho'a tei faaineinehia no te mau opuaraa taa ê tei faaineinehia. Te mau hoho'a e te mau mea e tuuhia i ni'a i te reira e ti'a ai ia outou ia hamani i te hoho'a o ta outou tahua itenati i faaotihia.

E, E mea tamoni ore te wordPress, e nehenehe ta outou e faauta uira mai i ni'a i te tahua itenati. I teie nei, te uiraa e hiti mai no hea te WordPress mai te mea e mea ti'amâ te reira? Te pahonoraa o ta outou ïa e titau nei i te hoo mai i ta outou te vahi e te vahi no te faaha'u i te taata.

Teie te tahi mau horo'a maitai roa a'e no teie mahana e ti'a ia outou ia hi'o i te reira.

Te mau taata haaati i te mau hoho'a itenati maitai a'e

Haamata

BlueHost Best For Starter Wordpress Hosting

Te faaôraa i te taata

50% te ha'utiraa cPanel e Gos!

Te ma'itiraa o te hostgator (Area tamoni ore .COM & Ni'a 50% Tu'ati i te ha'uraa taata)


(Faaohipa i te numera:- TE MAU MAHANA)

Te ana'iraa o te haaranira i te moni ava'e faaitehia (Tae roa'tu i te 84% Faanahoraa no te faa'ite i te moni faati'a )

(Faaohipa i te numera:- TA'O (E NEHENEHE E AP8) )

Te mau ohipa faufaa ore i te i'oa: A haaputu i ni'a i te 86% i ni'a i te fenua & Pu'ohu faa'ite i te faaîraa

Taahiraa:1

Aua'e râ, teie mau mahana, Te faaô ra Bluehost i te hoê taviniraa horo'a rahi i te mau rave'a e te hoê 60% faaiti atu i te faaitiraa, e nehenehe te tahi atu mau taiete e horo'a ia outou i te tahi atu mau ohipa taa ê. E ere noa teie, e noaa atoa râ ia outou te hoê vahi tamoni ore tei fatata roa i te pau ia outou 14 ia 15 tara i te matahiti hoê.

e nehenehe ta oe e haere i ni'a i teie hono no te haamaraaraa hororaa apî.

E ere teie i te hoê taiete apî i roto i te makete, i tavini na te hoani mai te tau mai â o 2005. Taa ê atu i te reira, mai te mea e, e farerei outou i te mau huru fifi atoa i roto i te haamauraa i ta outou tahua itenati, aita e fifi no te farerei mai ia matou. Ua vai noa matou no outou e te oaoa nei matou i te tautururaa.

Ia haere ana'e outou i ni'a i te tahua itenati Bluehost, i muri iho e ti'a ia outou ia pata i ni'a i te “haamata i teie nei” ia haamata i te hamani i te hoê tahua itenati.

Taahiraa:2

E afa'i te reira ia outou i te api i muri mai e te hoê faanahoraa hoo taa ê. E ma'iti te mau taata e te mau pŭpŭ i te faanahoraa mai te au i to ratou haamauraa e te huru hinaaro. Te parau nei matou ia oe ia haamata na roto i te hoê faanahoraa tumu. No te mea ïa e tei ni'a outou i te taahiraa matamua, a haere noa ai ta outou ohipa i ni'a i te faito i muri iho, te rahiraa o te mau ratere e mata'ita'i ra i ta outou tahua itenati, i muri iho e nuu oe no te faananea i te hoê faanahoraa.

te mau rave'a no te pae utuuturaa i te pae utuuturaa

Noa'tu e hamani au i te hoê tahua itenati no to'u hoani, te mana'o nei au ia ratou ia hoo mai i te hoê faanahoraa niu. Ia faaitoito ana'e au i ta ratou tahua itenati, e haamata ratou i te farii i te mau ratere, piri i te taime a haere ai te reira i ni'a 25000 feia ratere i te ava'e. I muri iho e taui au i te hoê faanahoraa tei faaohu-faahou-hia.

Aita râ, Mai te mea e, e numera outou i te moni matamua i ni'a i te faanahoraa moni rahi roa, te mana'o nei oe e, e mea ino roa oe. E na te taata iho, aita matou e #8217;e faati'a ia oe.

Ua rahi te mau iteraa no ni'a i teie huru ohipa taviniraa maitai. Ua rave tatou i teie mau mea atoa no te hopea 10 mau matahiti. Te horo'a'tu nei matou’te horo'a'tu nei matou i te mana'o tauturu mau ia outou.

Taahiraa:3

I muri iho i te reira, e ani ratou ia outou ia ma'iti i te hoê i'oa maitai o te ô. I ô nei e ti'a ai ia outou ia tape'a i te .com. ia au te reira i te i'oa o to oe imiraa faufaa e te papa'iraa tano. A tupu ai outou i te rahi, e mea ohie roa i ta outou mau hoani e aore râ, ta outou feia faa'ohipa ia ite i to outou i'oa o te ta'o e te vahi.

hooraa mai i te ti'araa no te tahua itenati no te paturaa

Taahiraa:4

Te taahiraa i muri iho, o te aniraa ïa ia outou i te tahi mau mea rii tumu mai te rata uira, i'oa, i'oa pa'eraa, te tahi atu â. Faaî i te mau parau rii, te taahiraa i muri iho e ite ïa outou i te tahi atu mau faahaparaa faahepo-ore-hia mai te parururaa o te tahua itenati, parururaa o te ô, pŭpŭ no te tahua itenati. E nehenehe ta outou e hoo mai i teie mau tauihaa hau araua'e mai te mea e, e hinaaro outou.

Te paturaa o te tahua itenati i te tahi atu mau â â mau

I to'u haamataraa i ta'u tahua itenati na te hoani, Eita roa vau e hoo i te reira i tera iho taime. Ia hope te hoê ava'e e aore râ e piti, ia nava'i ana'e te mea e vai ra i ni'a i te tahua itenati, e i muri iho e hoo mai au i te hoê fare mono e te hoê rave'a paruru.

I muri iho, te rave'a no te aufauraa, i muri a'e i te hooraa mai i te fare toa e tae noa'tu i te ha'utiraa taata ora. Te hopoi'a i muri iho o te haamauraa ïa i te WordPress i ni'a i ta outou tahua itenati hou a haamata ai i te patu i te reira.

Taahiraa:5

Ia tapa'o ana'e oe i ta oe tomoraa, E horo'a mai ratou i te hoê fare no te matini haamau i ni'a i te matini ore. Te feia e hinaaro e haamau i ta ratou tahua itenati na roto ia ratou iho ma te tauturu ore i te toru o te taata.

Ia oti ana'e te mau mea atoa i te ravehia “typeyoursite.com/wp-admin/” i ni'a i te itenati e nehenehe ta outou e faatano atu i ni'a i te api tomoraa.

Taahiraa:6

A patapata i ta oe mau parau tomoraa e ite atu ïa outou i te vauvauraa WordPress.

Te mau hoho'a e te mau hoho'a wordPress e ravehia na te mau tumu parau faataa-ê-hia. E ere te haamataraa i te mea nehenehe roa e te auhia. E nehenehe ta outou e taui ohie noa i te reira na roto i te pataraa i ni'a i te hoho'a –>Te mau tumu parau.

E ite oe i te hoê hoho'a pata mai teie te huru i raro nei.

Te mau tumu parau WordPress no te patu i te hoê tahua itenati nehenehe

Taahiraa 7:

I ni'a i te pataraa e te mea apî, e hi'opo'a outou i te 1000+ te mau parau tumu nehenehe o te WordPress. Teie te hoê mana'o tauturu o te haamauraa ïa i te tumu parau ia au i te titauraa e aore râ, ia parau atu vau i te tumu. Te buka arata'i te wordPress e mau parau tumu rau ïa no te ohipa. E nehenehe ta outou e titi'a i te reira ia au i to ratou roo maitai.

e rave rahi mau hoho'a paturaa na ni'a i te itenati a te mau tai'oraa

No teie buka arata'i taa ê, I ô nei au e haamau ai i te hoê parau tumu wordPress e rave rahi taime WP. Te vai ra te mau hoho'a tei faaineine-a'ena-hia. O'na iho e nehenehe ta outou e haamau i te reira na roto i te hoê pataraa. E a faatano i teie faanahoraa ia au i to oe hinaaro.

hi'oraa tumu parau wordpress no te paturaa i te tahua itenati

No te papa'iraa i te mea e vai ra i ni'a i ta outou tahua itenati, e nehenehe ta outou e faaohipa i te piaraa e tae noa'tu i te api o te fare. Te mau piaraa no te papa'i-tamau-raa ïa i te mau mea i roto i te blog mai te au i te mau api, ua faaohipa-mau-hia te reira no te mau api mai te api, ture no te oraraa omo'e, parau haaa haapa'o, fare, te tahi atu â.

Te mana'o hopea:

Te paturaa i te hoê tahua itenati i muri a'e i te hooraa mai i te hoê area e ere te hoê ohipa rahi mai te mau mahana matamua. I teie mahana, e rave rahi feia patu tahua itenati tei patu-a'ena-hia e tae noa'tu i te faaineineraa e te faaohipa i te mau tahua itenati na roto i te hutiraa e te topata ohie. Te mea faufaa roa a'e, o te tau'a-ore-raa ïa, te tu'atiraa i ni'a ia vetahi ê ia tupu ana'e te hoê tauiraa rahi. Taa ê atu i te reira, e rave rahi mau video tauturu no te faaafaro i te mau aniraa na tatou iho. Ua faataa maua i te rave'a maitai roa a'e o te tape'a i te mea hopea e tei ia maua te mau mea atoa e titauhia.

Te mea ta vetahi ê e tai'o ra?

Owner of Prosperouswishes.com

Blogging Professional With 10+ Years of Experience. My Working Areas are WordPress, SEO, Make money Blogging, Affiliate marketing. I love to hear your queries. Do share your view in comments section.