E mea fifi roa ia imi i te moni e te tapihooraa?

You are currently viewing Is It Hard to Make Money With Affiliate Marketing?

Te ohipa tapihooraa, no ni'a ïa i te tapihooraa i te hoê tao'a. E rave outou i teie tauihaa i mua i te taata, faataa mai i te mau mea taa ê- auê ïa faufaa no ratou taua tao'a ra? mai te mea e, e au ratou i te reira, e hoo mai ratou e e hoo mai ratou i te hooraa, e farii outou i te hoê faaueraa. E haapiiraa ohie teie no te tapihooraa.

E ere i te ohipa paari, e rave'a ohie a'e râ no te imi i te moni e te tapihooraa tu'ati ia faaau i te tahi atu mau rave'a no te faatupu i te moni. E nehenehe ta outou e fana'o rahi na roto i te tahi maa tautooraa. Oia mau,, e mea ti'a ia oe ia tu'ati i te feia e faaroo nei i te reira, te taata e imi taa ê ra i te tao'a e ti'a ïa ia ratou ia nava'i ore.

Te mea faufaa rahi roa a'e o te feia faaroo ti'a. Te titi'a atoa nei te tahi mau taata i te nahoa taata e ua tu'ati atu ia ratou i muri iho no te haamaraaraa i te faito o te faafariuraa. Te hi'opo'araa i te mau taata o te hoê ïa mana'o tei faa'itehia mai ei hoê opiapia.

Te tahi mau mea, e mea ti'a ia outou ia haapa'o i te faaohie i te ohipa no te hamani i te moni. a aparau i te reira i ni'a i te #8217.

Pûpûraa i te mau pŭpŭ haapa'o ohipa

Apiti i te mau taata ti'a, eita e ti'a ia outou ia pato'i i te faufaa rahi o te numera faatereraa. Aita e feaa, Ua ite au e rave rahi hanere taata i te mau hi'oraa faatupu hau atu i te $2000 i te ava'e e mea ohie roa no te mau apiti i Amazon.

Tera râ,, aita te tahi atu mau ti'a haapa'o ture e horo'a nei i te mau taiete i ô atu i te mau hoa ohipa Amazon. Amazon ana'e te horo'a nei 8 ia 10% faaueraa rahi a'e,, te mau taiete mai te ClickBank ineine no te aufau 60% no ni'a i te faatereraa o te hotu. No reira, E mea ti'a ia outou ia vai paari a rave ai outou i te faito tano o te mau tauihaa e te faito faito a te faatereraa.

Te mau taata tei titauhia no te feia e rave i te faufaa

Te mea ta te mau taata apî e rave rahi e rave o te- hamani noa te tahua itenati apî i te hoê mea aita e haapapûraa, i ni'a i ta ratou tahua itenati e haamata i te poro'i. Aita ratou e #8217;aita ratou e taa ra i te faufaa o te feia ti'a i te feia rave ohipa. Na te reira e faaetaeta ia ratou ia imi i te moni i ni'a i te itenati.

Te fâ tano o te hoê ïa tuhaa faufaa roa a'e i roto i te manuiaraa o te tapihooraa tu'ati. Ua ite au e rave rahi mau taime a horo'a ai te taata i ta ratou tao'a i taua mau taata ra o te ore e tau'a nei.

Ei hi'oraa -Ia imi ana'e te hoê taata i te hoê parahiraa e te poro ra oe i te mau rave'a no te niuniu afa'ifa'i, ua haamau'a roa te reira i te taime, te puai, e te rave-itoito-raa i te ohipa, e e mea papû roa e, te haafifi nei te reira ia outou e te haafifi nei i te moni i roto i te ohipa tapihooraa.

A rave ohie i te moni no roto mai i te tapihooraa i te tapihooraa

Te haamana'o nei au, i to'u haamataraa i te ohipa tapihooraa, ua rave au i te hoê blog nehenehe roa. Ua rave amui maua i te ohipa no te hamani i te mau mea maitai e te mau mea no te haapapû i te mau mea e vai ra. Ua imi maitai maua i te tahi mau ta'o tapa'o no te tata'uraa na roto mai i te semrushrush, e no roto mai i te Google autocomplete. Ua fatata tatou i te 40 + te mau parau papa'i no te mau papa'iraa tamau 2 te mau ava'e.

Te faatumu-noa-hia ra matou i ni'a i te mau fâ no te mau parau tumu no te mau parau tumu. Te auraa ra, ia rave ana'e te hoê taata “roro uira maitai a'e i raro a'e i te 1000 tara”. E haere ratou e mata'ita'i i ta tatou papa'iraa i ni'a i te blog tei piihia ei “roro uira maitai a'e i raro a'e i te 1000 tara”.

Te mea mau ta tatou e rave nei o te- te fa'atumu nei mātou i te mau ta'atōra'a ti'a. Te auraa ra, te imi ra te hoê taata i te hoê “roro uira maitai i raro a'e i te 1000 tara”, e te tavini atoa nei matou ia ratou. I ô nei, i roto i teie ohipa, e mea teitei noa â te faito faafariuraa i teie mau mahana.

mai te mea e ani mai te hoê taata i te haamaramaramaraa no ni'a i ta'na rorouira. Aita tatou e hoo nei e aore râ, e faaiteite i te tahi atu mea.

No te aha e mea fifi roa?

E rave te taata i te tauturu a Facebook, Twitter, te tahi atu â. no te faahoro i te mau pereoo ueueraa i ni'a i ta ratou tahua itenati na roto i te mau rave'a rau e aita e hooraa. Te tumu oia ho'i- Te mau tereraa na roto mai i te mau rave'a haaparareraa sotiare, i reira, o tei ite i te hoê taata e imi ra i te hoê ta'ita'i roro uira taa ê i roto i te milioni taata.

Mai te mea râ e paraparau tatou no ni'a i te imiraa na roto ia Google, ua ta'o taa ê te hoê taata i te hoê ta'o tapa'o e e farii i te mau pahonoraa e te faufaa rahi roa a'e. No reira’no te aha te faito faafariuraa e vai teitei noa ia tu'ati ana'e te reira i ni'a i te mau matini ma'imiraa i te faito haaparareraa sotiare sotiare.

Tera râ,, eita e ti'a ia outou ia pato'i e piti rave'a. A tahi o te faatumuraa ïa i te feia e faaroo maitai nei i roto i te mau pŭpŭ haaparareraa sotiare. E nehenehe ta outou e amui atu i te mau pŭpŭ faufaa rahi e ia faaite i ta oe parau papa'i faufaa roa a'e no ni'a ia ratou.

Te piti o te rave'a, o te haereraa ïa no te mau rave'a haapu'eraa tei aufauhia. Na roto i te Facebook e faati'a ia outou ia faatano i te hoê pŭpŭ matahiti taa ê e te tahi atoa mau taata e au i te reira. E faaite te reira i ta outou blog i te piahia no te feia noa e anaanatae nei i te mau rorouira (ei hi'oraa). Teie noa râ te hoê oti'a, aita tatou e #8217;aita tatou i ite i te taime e hoo mai ai tatou i te reira. Ua hoo mai anei ratou e aore râ ua hinaaro anei ratou e hoo mai e aore râ ua anaanatae noa ratou i te farii i te ite no ni'a i te faaohiparaa i te mau rave'a apî.

Hamani i te mau faaoraa o te mau koro

Te tahi atu rave'a no te imi i te moni ohie na roto i te tapihooraa tu'ati i te tapihooraa na roto i te pataraa i te mau faarepîraa. Pata i te opaparaa ïa o te taata e imi ra i te tao'a.

Te mea ta ratou e rave, o te rave-noa-raa ïa i te mau rave'a haatiraa tapi roo maitai e aore râ, i ni'a i te. Ia haere ana'e te hoê taata i ta ratou tahua itenati, te faa'ite'ite nei ratou i te mau huru atoa o taua hotu faatianiraa taa ê ra ma te ani i te mau mea rii tumu hou a haere atu ai. I roto i taua ohipa ra, e haru ratou i ta oe rata uira, i muri iho a faanuu atu i te taahiraa piti i muri iho i te toru. I muri iho i te faaotiraa i te taahiraa piti, ua haere raua i te api hopea no te aufauraa.

A rave ohie i te moni no roto mai i te tapihooraa i te tapihooraa

Te mea e tupu mau nei i ô nei o teie ïa, te haapa'o nei ratou i te mau taata e anaanatae ra. Te haapapûraa i te reira, mai te mea 100 e haere te taata i te hoê tahua itenati no te tai'o noa i te mau mea e itehia i ni'a i te tauihaa, i roto i te hanere, 30 e faaî te mau taata i te mau mea rii tumu, patapata atu i ta ratou rata uira.

Na roto mai i te 30, no te mea noa 5 e nuu atu te taata i te api no te aufauraa. Peneia'e e hoo mai e aore râ eita paha te reira e hoo oioi mai. Tera râ, ua faaite ratou i te anaanatae i te fatu tahua itenati. Te anaanatae nei ratou i taua tauihaa ra, aita râ ratou i ineine i te aufau i taua taime ra.

I teie nei, te taime i muri nei, faaru'e hoê hanere taata, e pae ana'e taata to outou amuiraa ti'a. Mai te mea e farii outou i te hoê mana mana mai roto mai i te hoê tao'a taa ê. E nehenehe ta outou e faarahi i taua tonoraa ra na roto i te 5. Mai te mea e, ua hau ta outou tonoraa i te $100 te hooraa, e i muri iho e nehenehe ïa ia outou ia feruri ohie e mea ohie roa ia roaa te moni i roto i te tapihooraa.

Mau faahororaa

Te mea ta vetahi ê e tai'o nei?

Owner of Prosperouswishes.com

Blogging Professional With 10+ Years of Experience. My Working Areas are WordPress, SEO, Make money Blogging, Affiliate marketing. I love to hear your queries. Do share your view in comments section.