Eaha te rahiraa moni ta outou e nehenehe e rave mai roto mai i te hoê blog WordPress?

You are currently viewing How much money can you make from a WordPress Blog?

E nehenehe ta outou e hamani i te mau vahi atoa mai $100 e rave rahi tauatini tara marite ohie na roto i te hoê blog WordPress. Eita e ti'a ia outou ia haafaufaa ore i te moni i te u'i na roto i te reira, te parau mau, e ti'a ia outou ia farii i te rave'a tano, mau rave'a no te faaohiparaa.

E mea papû maitai e, te vai ra e rave rahi rave'a no te farii i te moni i ni'a i te itenati. Ua ite outou e rave rahi mau taata e faaî nei i te moni e noaa mai i roto i te YouTube, faati'amâraa, te tahi atu â. Na roto râ i to'u iho faaiteraa i to'u iho iteraa, aore hoê o ratou e nehenehe e faati'a i te moni na roto i te blog WordPress.

Karaniwan ay makakita ninyo ang 1000’ng mga blogs sa internet, Na mua a'e, e hoa apî roa râ ratou i teie mahana, te imi nei ratou i te mau rave'a atoa $25,000+ i te ava'e e mea ohie roa. E tu'ati te reira i te hamaniraa i te moni a taoto noa ai.

4 te mau taahiraa o te haamanuïa ia outou i te raveraa i te moni mai roto mai i te hoê blog o te WordPress?

Te vai ra 4 te mau mea e ti'a ia outou ia haapa'o i te mau taime atoa. Ma te ore e aupuru i teie mau mea, eita e ti'a ia outou ia manuia oioi i te raveraa i te moni na roto i te hoê blog WordPress.

SEO OF WordPress Blogs

SEO o te ma'imiraa ïa i te û mana'o anaanatae. Te auraa ra, e mea ti'a ia outou ia papa'i i ta outou mau papa'iraa o te tano maitai e o te maramarama ia ma'imi i te mau matini mai ia Google Bing e te vai atu ra. O te horo'araa ïa i te hoê â mea mai tei anihia mai. E ti'a ia outou ia haapii na mua roa i te faaohipa. ua na reira atoa vau.

E mea faufaa mau te mau rave'a no te rave i ni'a i te api SEO e i te api SEO. No te api SO, I teie nei râ, e rave rahi mau talena WordPress no te faaetaeta i ta outou mau mea no te tu'ati i ni'a i te ni'a mai te mau matini ma'imiraa mai te Yoast, ti'araa numera te faatere nei teie na taata e piti i te mau mahana atoa.

No te tuu atu i te, I ni'a i te api SEO, e mea faufaa rahi roa te reira o te titauraa ïa i te mana no te tahua itenati na roto i te tuatiraa i ta outou tahua itenati na te mau tahua itenati e rave rahi tei haamanahia. Tera râ, te ora nei tatou i roto i te 21 ua nava'i te haereraa o Google i mua e ta'na iho rave'a roro uira, e ua ite i te mea faufaa aore râ faufaa ore. Te roaaraa te hoê tahua itenati apî e te paturaa i to'na faufaa na roto i te te mau faaho'iraa e mea fifi roa i te hoê taime. E rave rahi o te mana'o nei e, e mea papû e, e ere mau te reira. Te faaohipa nei ratou i te mau rave'a blackhat no te patu i te roo i te taime hoê. E mea pinepine te mau faananearaa o te matini ma'imiraa i teie mau mahana ,eita teie mau rave'a hape e tauturu ia outou.

Ua haamata atoa vau i te hoê tahua itenati apî 3 mau ava'e i muri. Aita vau i faati'a i te hoê noa a'e ohipa i muri ia'u. ua papa'i au 25 te mau papa'iraa mo'a tata'itahi 2500 te mau parau. Na roto mai i te 25 te mau parau papa'i, 5 e faaîhia te mau parau papa'i i ni'a roa i te hoê ti'araa. E mea faahiahia mau te reira i te haamataraa.

No te aha aita vau e turu'i nei i ni'a i te mau aparauraa?

No te mea ïa ua fana'o Google 200 e te mau tapa'o faa'ite no te tâtâîraa. Mai te mea te horo'a ra outou i te haamaramaramaraa tano i ni'a i te api SEO, e e mea papû maitai e, e mau ta'o tapa'o iti no te tata'uraa, e mea papû e, teie ti'araa’o oe te ti'a ia rave i te maitai. E hoê â huru oe mai ia'u nei. Ta outou parau blogPress e e nehenehe ta outou e haamata ohie i te imi i roto 3 ia 4 ava'e.

Te papa'i nei oe i te tumu parau no te mau taata hoo ha'uti

Te tereraa ohipa o te hoê ïa tumu parau ta outou e papa'i no ni'a. E nehenehe te reira e riro mai ei haapiiraa, te mau rave'a apî e te mau tao'a uira, te mau peu o te oraraa, atuaturaa utuafare e te tahi atu. Mai te mea e, e riro mai outou ei taata aravihi i roto i te HIO, i muri iho, e ti'a ia outou ia hi'o i te tumu parau faufaa o te nehenehe e noaa mai te moni maitai no outou.

Eita roa e nehenehe ia outou ia haamo'e i teie huru. Ua ite au e rave rahi mau aamu manuïa e te manuïa ore no te tahi atu mau nohoraa. E mea faufaa atoa te reira mai te mea e, e na reira outou i te hiO no te papa'i i te hoê parau papa'i. Te parau nei au ia outou ia hi'o i te tahi mau titauraa no te ite mai i te vahi nohoraa.

A tahi, e mea ti'a i ta outou tumu parau ia vai mai te hoê buka ma'imiraa maitai, te taata e imi nei i te mau ta'o tapa'o rau. Te piti o te, e ti'a ia vai ia outou te ite rahi no ni'a i te reira. I te hopea ra, a hi'o i te faufaa o taua ta'o tumu ra.

Ei hi'oraa -I te haamataraa o te taahiraa, Ua haamata vau i ta'u tere i ni'a i te e'a na ni'a i te e'a na roto i te mau rohi pehe o te. Te vai atoa ra ta'u mau haamaramaramaraa rahi no ni'a i te reira. Ua imi atoa te taata i te mau huru rohi pehe rau. Eaha râ to'na faufaa. E ere i te mau rave'a maitai no te ô mai i te moni. Te haamana'o nei au ua papa'i au 50 e te mau parau papa'i, i muri iho e roaa mai te tahi maa tara na'na raro roa. I rotopu i te 50 te mau parau papa'i, 25 + te ti'araa o te mau papa'iraa o te ao nei i ni'a roa 5 mau ti'araa. E MEA maitai roa te HIO i ni'a i te tahua itenati aita râ e faufaa. Mai te mea aita e horo'a mai i te moni no'u. I muri a'e, ua faaru'e au i te reira. I taua taime ihoa ra, Ua taa ia'u e, e mea faufaa rahi te mau mea o te nohoraa.

Te parau nei au ia oe ia haere no te tahi atu mau pae ihi apî. Teie mau mahana, e ho'i mai te reira ia oe e mea rahi. Te hoê mea e ti'a ia outou ia hi'o o te moni ia pata ana'e au i ni'a i te i'oa o taua parau tumu ra. E mea ti'a ia haatihia 5 ia $10 tara. I muri a'e, e nehenehe ta oe e apiti i te tapihooraa e ia haere atu i ni'a no te faaî i te moni.

Te tata'u nei i te mau ta'o tapa'o

Ia tae ana'e te reira i te ta'o tapa'o iti ha'iha'i o te tata'uraa, imi i te hoê iti a'e 25 ia 30 te mau ta'o hou a haamata ai i te papa'i i te hoê blog. Te mau parau tumu aita hoê a'e taata i papa'i i te mau parau no ni'a i te reira. No te aha vau e parau ai e aita hoê a'e taata i papa'i no ni'a i te reira. Te tumu no te mea tei te omuaraa outou o te taahiraa, a tupu ai outou i ta outou tahua itenati, e i muri iho e haamata outou i te tu'ati i te mau ta'o tapa'o no to outou mau tata'ohi'ohi'o. Teie te tuhaa toru o te hoê â faufaa mai te ma'itiraa i te hoê nohoraa e te tahi atoa hi'ORAAO.

Te mau rave'a faatianiraa apî e te tapihooraa

Ia haamata ana'e te hoê taata i te haere na ni'a i te tahua itenati. E hinaaro roa te hoê taata ia faaô i te hoê tahua itenati na roto i te mau faatianiraa e aore râ, te hooraa tu'ati. Teie na rave'a tuiroo e piti e horo'a mai ai te moni i te taata. Mai te mea e, e faatumu rahi a'e outou i ni'a i te mau haaparauraa. Te tuu nei au i te parau faati'a no roto mai i te Google AdSense tera râ, eiaha e faaohipa i te mau rave'a faati'a no Google i ni'a i ta outou tahua itenati. I teie mau mahana, e mea iti roa te tahi maa iti o te mau tahua itenati apî. Ia rahi ana'e te mau tereraa pereoo e roaa ia outou i ni'a i ta outou tahua itenati eiaha râ te AdSense e haere ïa outou no te Ezoic e aore râ, Te mau rave'a haaparareraa. Ua riro teie na mea e piti ei mau faanahoraa auhia i teie mahana. E faaho'i mai te reira i te faufaa mau o ta outou ohipa itoito. Ua ite au e rave rahi aamu manuïa o te farii nei e rave rahi tauatini tara marite na roto noa i te mau faatioraa mana'o.

Taa ê atu i te reira, no te mau tahua itenati apî, Te mana'o nei au e, e haamata vau i to ratou tere i roto i te tapihooraa, eiaha râ te faatumu-noa-raa i ni'a i te mau faatianiraa. Na te reira e faaiti i ta outou ohipa puai ia haamata ana'e outou i te ite i te tahi moni e horo'a'tu ia outou i te anaanatae e ia rave rahi atu â i te ohipa no te farii i te tahi atu â mau mea. E nehenehe ta outou e ite i te tahi mau pu'eraa ohipa maitai roa a'e no WordPress i ô nei…

Te mau taata haaati i te mau hoho'a itenati maitai a'e

Haamata

BlueHost Best For Starter Wordpress Hosting

Te faaôraa i te taata

50% te ha'utiraa cPanel e Gos!

Te ma'itiraa o te hostgator (Area tamoni ore .COM & Ni'a 50% Tu'ati i te ha'uraa taata)


(Faaohipa i te numera:- TE MAU MAHANA)

Te ana'iraa o te haaranira i te moni ava'e faaitehia (Tae roa'tu i te 84% Faanahoraa no te faa'ite i te moni faati'a )

(Faaohipa i te numera:- TA'O (E NEHENEHE E AP8) )

Te mau ohipa faufaa ore i te i'oa: A haaputu i ni'a i te 86% i ni'a i te fenua & Pu'ohu faa'ite i te faaîraa

Faaotiraa -te hamaniraa i te moni i roto i te hoê blog WordPress?

Hoê mea ta'u e hinaaro e haapapû i ô nei, Te faa'ite-faahou-raa i te ta'o faa'ite i te ta'o, e mea papû roa e, e taime roa ïa te maoro 7 mau ava'e e 9 ava'e no te hi'o i te pahonoraa, tera râ, i te taime a haamata ai outou i te imi i te moni, e tamau noa te reira i te tupu i te rahi e aita e hopearaa. Te taato'araa, e ohipa hope ore râ.

Te mea ta vetahi ê e tai'o ra?

Owner of Prosperouswishes.com

Blogging Professional With 10+ Years of Experience. My Working Areas are WordPress, SEO, Make money Blogging, Affiliate marketing. I love to hear your queries. Do share your view in comments section.