Ia hoo ana'e outou i te hoê vahi mai Gos? Na outou anei te reira

You are currently viewing When you Buy a Domain from GoDaddy? Na outou anei te reira
  • Post category:Domain
  • Reading time:3 mins read

Noa'tu e, te hoo mai nei outou i te i'oa o te vahi mai Gos e aore râ mai roto mai i te tahi atu mau taata rave ohipa, eita e ti'a ia outou ia farii tamau noa i te reira. Aita e taata e nehenehe e titau i te reira i te pae no te faatereraa i te matini. E mea ti'a ia outou ia aufau no te tape'a i to outou vahi i muri a'e i te hoê tau mau.

E nehenehe ta oe e tape'a i te i'oa o te puni o 10 mau matahiti, i muri iho e ti'a ia outou ia faaapî i te reira. Te haapapûraa i te reira, e aifaito te hooraa mai i te hoê fare pureraa e te raveraa e te aufauraa i te tarahu fare. Eita e ti'a ia outou ia farii i te hoê fare, e ti'a râ ia outou ia aufau i te mau haamau'araa o te ava'e atoa no te faaohiparaa i te reira.

Te tahi atu mea maori râ, te rahiraa o te taata e hoo nei i te hoê i'oa o te rahiraa o te taata 2 mau matahiti e tae atu i te faito hopea 5 mau matahiti. I muri iho i te reira, e haere ratou no te tahi atu faaapîraa. E faaapî noa vau i muri a'e i te 2 mau matahiti. Mai te mea e, ua rahi a'e to outou mana'o no te mo'e i te vahi, e faaitoito oe i te moni tarahu i roto i te Te mau faatanoraa no te haere, e riro te reira i te ta'ita'i-faahou-hia ia outou ia hope ana'e ta outou tuhaa fenua.

Te Domain no te hamani-moni-noa-raa i roto i te GoSing Settings

Te hooraa mai i te hoê ô e te pu'ohu

Mai te mea e taata apî outou no te hoo mai i te i'oa o te vahi, Te parau nei au e, e mea ti'a ia outou ia feruri ia hoo mai i te hoê i'oa tamoni ore o te pu'ohu. Na te reira e paruru ia outou ia aufau hau atu. Aita e feaa, ia haere ana'e oe no te hoo mai i te taime matamua roa, e ite paha outou i te aufauraa i te hopoi'a. No reira, no te aha ïa? Te faaite nei au i to'u iho iteraa e te mana'o nei au ia haapa'o maitai i te ma'itiraa.

Ô tamoni ore e te ha'utiraa Itenati

Ei hi'oraa–ia haere ana'e oe no te hooraa e te Bluehost taiete e hoê â roo to GoIng. Eita ratou e tavini noa ia outou i te hoê i'oa tamoni ore o te vahi, e horo'a atoa râ i te hoê parau faaite no te SSL e te tahi atu â mau hi'oraa i roto i te hoê â moni ta outou e apo mai mai roto mai i te Go Araara. Mai ta outou i ite, Hoê o te mau mea taa ê– I teie mahana, ua riro mai te mau parau faaite no te SSL ei mea faufaa i teie mahana. E itehia te reira ei tumu no te tâtâîraa. A hi'o i te hoho'a pata i muri nei.

Buka faaite a te SSL no roto mai i te feia rave ohipa e aore râ, te feia a'o ia au i te ti'a

Taa ê noa'tu te reira, E mea ti'a ia outou ia haapapû e mea ti'a ia .com i'oa o te vahi no te mau fâ na te ao atoa nei, e e nehenehe te reira fenua e riro ei vahi taa ê mai te huru e, te huri ra outou i te fenua Inidia e ti'a ïa ia outou ia rave i te .in, no Auteraria e hoo oe i te .com.au, hoê â huru no te UK e mea maitai ia hoo i te .co.uk no te mau numera matamua.

Teie te tahi mea maitai atu â no outou, mai te mea e, e mea fatata outou i te faahanahanaraa mai te Noela, mahana pae ereere. E tauturu te reira ia oe ia rahi atu â. E mea taa ê te hoo o te hoê vahi i te mau taime taa ê o te matahiti. Ei hi'oraa– i te mahana mahana pae ereere, e nehenehe ta outou e fana'o ohie noa i te 70% haere ê atu. I te mau mahana atoa, e hi'o ratou ia oe ma te faito moni e rau.

Maori râ te reira, e rave rahi taata e faa'ohipa e aore râ e rave rahi api i te imiraa ia GoIng’ia au i te faito moni i te pae au maitai. I te tahi atu mau taiete e haaati nei i te tahi atu mau pŭpŭ taata e rave rahi i te hoê â hoo. E mea au a'e na te tahi atu mau taata ia hoo mai i te hoê vahi mai Gos e te fariiraa i te taviniraa i te tahi e te tahi.

Faaotiraa A hoo mai i te hoê Vahi i GoIng e a fatu i te reira: E ere te mau ti'ahapa ana'e no Going, no te tahi atoa râ mau rave'a taviniraa mai te reira te huru, e horo'a te reira ia outou i te faturaa tamau i roto i te hoê vahi. E nehenehe râ ta outou e tapa'o ia outou mai te au i te faito rahi 10 mau matahiti. I muri iho i te reira, titauhia ia outou ia faaapî i te reira. E mea maoro roa to te mau fatu parau tu'ite e aore râ, ta te mau fatu tahua Itenati i te tapa'opa'oraa ia'na iho. E hoo rahi mau te reira. I roto i te hoê taime, e faaapî te reira ia tae i te faito hopea 5 mau matahiti.

Te mea ta vetahi ê e tai'o nei?

Owner of Prosperouswishes.com

Blogging Professional With 10+ Years of Experience. My Working Areas are WordPress, SEO, Make money Blogging, Affiliate marketing. I love to hear your queries. Do share your view in comments section.