Alle meningen en standpunten die hier worden geuit, zijn: puur individuele meningen.

E-mail

E-mailadressen vermeld in het reactieformulier zullen altijd worden gebruikt voor privacy en privacy nooit worden gebruikt voor spam of aan iemand worden verkocht.

Opmerkingen

We houden van reacties, maar alle opmerkingen die beledigend zijn, haat verspreiden, zijn raciaal, of op welke manier dan ook iemands mening kwetsen zal nooit vermaakt worden. We houden onze opmerkingen gemodereerd om de integriteit van individuen te behouden. We behouden ons alle rechten voor om opmerkingen te accepteren of te weigeren.

Advertentiebeleid

We gebruiken externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven. Sommigen van hen, zoals AdSense, de DART-cookie gebruiken om advertenties weer te geven op basis van de interesse van een gebruiker en eerdere interacties. Een gebruiker kan zich altijd afmelden voor de DART-cookie-instellingen door naar de: Privacybeleid voor advertenties en inhoudsnetwerken van Google.